link do bip

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

 

 


Logopedia - mgr Anna Soszka

 

 

 


Zajęcia ruchowe – mgr Aneta Sentkowska

 

 

 


Język angielski- mgr Agnieszka Krupska

 

 

 


Logorytmika – mgr Joanna Żurawska, mgr Anna Soszka