link do bip

 

Rada Rodziców

 


Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola.
Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających
do Oddziałów Przedszkolnych w Wiśniowej Górze


Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się  w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.


Rada Rodziców ułatwia współpracę z wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej,
pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek itp.

 

 

Prezydium Rady Rodziców:Marta Czechowska
Maja Maćkowiak

Daria Pogoda