link do bip

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

 

 

 

Godzina  
Zajęcia
6.30 - 8.00 Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.
8.00 - 8.45

Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe,

rozmowy kierowane na  tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci; zabawa ruchowa.

8.45 - 9.00 Przygotowanie do śniadania.
9.00 - 9.30 Śniadanie.
9.30 - 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych, poprzez zajęcia z całą grupą.
10.00 - 11.45 Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.
11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu.
12.00 - 12.30 Obiad.
12.30 - 14.00 Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, muzyki.
14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku.
14.30 - 14.45 Podwieczorek.
14.45 - 17.00

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości.

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci..