link do bip

 

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa tablicy interaktywnej wraz z projektorem i głośnikami do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32

 

 

 

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw

 

Załącznik nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

 

Wybór oferty

 

Ostateczny termin składania ofert: 30.11.2017 - godz. 12:00Powrót do poprzedniej strony