link do bip

 

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzetu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32

 

 

 

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw


Załącznik nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych


Formularz cenowy - załącznik do formularza ofertowego

 

Oświadczenie dotyczące Zamawiajacego


Zawiadomienie o wyborze oferty - str. 1


Zawiadomienie o wyborze oferty - str. 2


Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy - str. 1

 

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy - str. 2

 

Protokół z przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy - str. 3

 

 

Ostateczny termin składania ofert: 26.09.2016 - godz. 13:30Powrót do poprzedniej strony