link do bip

 

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze

 

 

 

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 

Załącznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych


Formularz cenowy - załącznik do oferty

 

Wyjaśnienie treści zapytania cenowego


Wyjaśnienie treści zapytania cenowego II - str. 1


Wyjaśnienie treści zapytania cenowego II - atr. 2

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Ostateczny termin składania ofert: 15.09.2016 - godz. 14:00Powrót do poprzedniej strony