link do bip

 

 Projekt „Świ@t bez tajemnic” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014– 2020, Oś priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania dla Osi XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Gmina Andrespol


ogłasza nabór uczniów klas I – VI do udziału w projekcie  Świ@t bez tajemnic

‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡

W projekcie zaplanowano organizację zajęć  dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, j. angielskiego, j. polskiego, informatyki, przyrody oraz zajęć specjalistycznych: socjoterapia, logopedia oraz terapia pedagogiczna.

‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡

Udział w projekcie jest bezpłatny

‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie 06 –12 września 2016 r.
w godzinach od 8:00 do 14:00
w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze,
ul. Tuszyńska 32, 95-020 Wiśniowa Góra.

Więcej informacji, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeń, dostępnych na stronie www.spwg.edu.pl oraz www.andrespol.pl

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin rekrutacji

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony