link do bip

 

 

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa drukarki 3D do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32

 

 

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań

 

Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw

 

Oświadczenie dotyczące zamawiajacego


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

 

Ostateczny termin składania ofert: 14.09.2016 - godz. 13:00Powrót do poprzedniej strony