link do bip

 

Zaproszenie do składania ofert - Zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej Górze ul. Tuszyńska 32

 

 

Załączniki:

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Załącznik nr 1 - Wzór oferty

 

Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych dostaw

 

Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

 

Oświadczenie dotyczące Zamawiajacego

 

Formularz cenowy załącznik do oferty


Wyjaśnienie do zapytania cenowego


Odpowiedź na zapytania - str. 1


Odpowiedź na zapytania - str. 2


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowaniaOstateczny termin składania ofert: 14.09.2016 - godz. 13:30Powrót do poprzedniej strony