link do bip

 

Ważne dokumenty

 

Statut szkoły - wersja z 10.10.2019r.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020

 

Prośba o zwolnienie ucznia z zajęć

 

Zasady zwalniania uczniow - 2018/2019

 

Regulamin zachowania - 2018/2019

 

Regulamin bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

 

Regulamin korzystania z terenu szkoły

 

Regulamin szatni

 

Ubezpiecznie - 2018/2019

 

Koncepcja pracy szkoły - 2015-2020


Pozycje dostępne w bibliotece szkolnej wspomagające proces wychowawczy, z których mogą skorzystać rodzice uczniów.


Zgłoszenie szkody z ubezpiecznie NNW - Ergo Hestia


Procedura kontaktów z rodzicami


Procedury korzystania z identyfikatora


Regulamin bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

 

Regulamin oceniania zachowania

 


 

Nabór do przedszkola

 


 

Ogłoszenie - nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 (plik PDF)

 


 

Informacja zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego SPWG (plik PDF)

 


 

Dokumenty rekrutacji do przedszkola (plik PDF)

 


Obowiazek informacyjny do rekrutacji (plik PDF)

 

 Nabór do klas pierwszych


Ogłoszenie - nabór do klas I Szkoły Podstawowej w Wiśniowej Górze - 2020/2021 (plik PDF)


 

Wnioski do pobrania:

 

Załącznik nr 1 do regulaminu - Zgłoszenie (PDF)

 

Załącznik nr 2 do regulaminu - Wniosek (PDF)

 

Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie (PDF)

 

Obowiązek informacyjny do rekrutacji (PDF)