link do bip

 


 

Ważne dokumenty

 

Statut szkoły - wersja z 12.10.2018r.

 

Pro¶ba o zwolnienie ucznia z zajęć

 

Zasady zwalniania uczniow - 2018/2019

 

Regulamin zachowania - 2018/2019

 

Regulamin bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

 

Regulamin korzystania z terenu szkoły

 

Regulamin szatni

 

Ubezpiecznie - 2018/2019

 

Koncepcja pracy szkoły - 2015-2020


Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

 

Program profilaktyki - 2016/2017

 

Program wychowawczy - 2016/2017

 

Statut szkoły - wersja z 31.08.2016r.


Uchwała nr 5 do statutu szkoły od IX 2016

 

Koncepcja pracy szkoły 2010-2015


Pozycje dostępne w bibliotece szkolnej wspomagaj±ce proces wychowawczy, z których mog± skorzystać rodzice uczniów.


Zgłoszenie szkody z ubezpiecznie NNW - Ergo Hestia


Procedura kontaktów z rodzicami


Procedura zwalniania uczniów


Procedury korzystania z identyfikatora


Regulamin bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

 

Regulamin oceniania zachowania

 Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019 - WNIOSKI


Ogłoszenie - nabór do klas I - 2018/2019

 

Harmonogram do naboru do klas pierwszych

 

Wniosek - dzieci spoza obwodu str. 1

 

Wniosek - dzieci spoza obwodu str. 2

 

Zgłoszenie - dzieci z obwodu szkoły