link do bip

 

Rok szkolny 2017/2018

 

W szkole pracuje 53 nauczycieli. W tym:

 

27 nauczycieli dyplomowanych

13 nauczycieli mianowanych

10 nauczycieli kontraktowych

3 nauczycieli stażystów

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

Elżebieta Grudzińska - nauczyciel dyplomowany

 

 

Psycholog szkolny

 

Karina Sokołowska - nauczyciel kontraktowy

 

 

Bibliotekarz

 

Paulina Wieczorek - nauczyciel mianowany

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Monika Adamus - nauczyciel mianowany

 

Joanna Haubus - nauczyciel dyplomowany

 

Beata Kołodziejczyk - nauczyciel dyplomowany

 

Izabela Hajduk - nauczyciel kontraktowy

 

Hertel Pernak - nauczyciel stażysta

 

Joanna Ługowska - nauczyciel kontraktowy

 

Monika Kądziela - nauczyciel kontraktowy

 

Justyna Kózka - nauczyciel dyplomowany

 

Beata Maciejewska-Pach - nauczyciel mianoway

 

Aneta Michałus - nauczyciel dyplomowany

 

Agnieszka Miller - nauczyciel mianowany

 

Dorota Nowakowska - nauczyciel mianowany

 

Agnieszka Pietrzyk - nauczyciel mianowany

 

Małgorzata Skrzyńska - nauczyciel kontraktowy

 

 

Język polski

 

Małgorzata Grzelak - nauczyciel kontraktowy

 

Marlena Lenica - nauczyciel dyplomowany

 

Anna Starzec - nauczyciel dyplomowany

 

Dorota Zimoń - nauczyciel dyplomowany

 

 

Język angielski

 

Milena Busiakiewicz - nauczyciel kontraktowy

 

Marta Czerwińska - nauczyciel stażysta

 

Agnieszka Krupska - nauczyciel mianowany

 

Joanna Staniszewska - nauczyciel mianowany

 

Aneta Szlosek - nauczyciel kontraktowy

 

Anna Tomaszewska - nauczyciel dyplomowany

 

 

Język niemiecki

 

Ilona Kuzik - nauczyciel mianowany

 

 

Historia i społeczeństwo

 

Sylwia Dudek - nauczyciel mianowany

 

Rafał Stasio - nauczyciel mianowany

 

 

Przyroda

 

Joanna Soszka - nauczyciel dyplomowany

 

Magdalena Trzcińska - nauczyciel kontraktowy

 

 

Biologia

 

Magdalena Trzcińska - nauczyciel kontraktowy

 

 

Fizyka

 

Wojciech Stręgiel - nauczyciel dyplomowany

 

 

Chemia

 

Bożena Turkiewicz - nauczyciel dyplomowany

 

 

Geografia

 

Małgorzata Gawron - nauczyciel dyplomowany

 

 

Matematyka

 

Elżbieta Lenic - nauczyciel dyplomowany

 

Beata Nowakowska - nauczyciel dyplomowany

 

Ilona Ryś-Bebech - nauczyciel dyplomowany

 

 

Zajęcia komputerowe

 

Monika Kądziela - nauczyciel kontraktowy

 

Beata Kołodziejczyk - nauczyciel dypolomowany

 

Elżbieta Lenic - nauczyciel dyplomowany

 

Agnieszka Marczyk - nauczyciel kontraktowy

 

Rafał Stasio - nauczyciel mianowany

 

 

Muzyka, Technika

 

Jakub Zieliński - nauczyciel dyplomowany

 

 

Muzyka

 

Monika Kądziela - nauczyciel kontraktowy

 

Joanna Ługowska - nauczyciel kontraktowy

 

Jakub Zieliński - nauczyciel dyplomowany

 

 

Plastyka

 

Monika Kądziela - nauczyciel kontraktowy

 

Justyna Kózka - nauczyciel dyplomowany

 

Joanna Ługowska - nauczyciel kontraktowy

 

Jakub Zieliński - nauczyciel dyplomowany

 

 

Wychowanie fizyczne

 

Agnieszka Dudek - nauczyciel mianowany

 

Rafał Kawula - nauczyciel mianowany

 

Aneta Sentkowska - nauczyciel dyplomowany

 

Robert Sękowski - nauczyciel dyplomowany

 

 

Religia

 

Jarosław Andrasiewicz - nauczyciel dyplomowany

 

Katarzyna Lamprecht-Łysowniewska - nauczyciel mianowany

 

Aneta Michałus - nauczyciel dyplomowany

 

Beata Porochniak - nauczyciel dyplomowany

 

 

Etyka

 

Monika Adamus - nauczyciel mianowany

 

Paulina Wieczorek - nauczyciel mianowany

 

 

WDŻ

 

Joanna Haubus - nauczyciel dyplomowany

 

Agnieszka Marczyk - nauczyciel kontraktowy

 

 

Świetlica

 

Marta Gimzińska-Filipek - nauczyciel stażysta

 

Joanna Woźna - nauczyciel dyplomowany

 

 

Oddziały przedszkolne

 

Anna Soszka - nauczyciel dyplomowany

 

Joanna Żurawska - nauczyciel dyplomowany

 

 

Nauczyciel wspomagający

 

Iwona Bartke - nauczyciel dyplomowany

 

 

Oligofrenopedagogika

 

Agnieszka Marczyk - nauczyciel kontraktowy