link do bip

Klub Szkół UNICEF

 


 

 

Byliśmy, jesteśmy i zawsze będziemy przyjaźni środowisku, w którym dane jest nam żyć i pracować.Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów i ich rodziców oraz środowiska. Jej działania są zgodne z zadaniami realizowanymi przez rodzinę, samorządy lokalne. Szkoła zapewnia wychowankom poczucie bezpieczeństwa.

Uczymy młodych ludzi odpowiedzialności za podejmowane decyzje, kształtujemy postawę tolerancji, szacunku dla innych i godności osobistej. Proponujemy szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu, rozwijania indywidualnych zainteresowań.

W szkole prowadzone są:

 • Zajęcia  piłki nożnej- LUKS (prowadzi p.Robert Sękowski)
 • Warsztaty ceramiczne
 • Zajęcia taneczne- prowadzone przez zespół Hajdasz
 • Joga- zajęcia dla rodziców
 • ZHR-spotkania grup harcerzy
 • Zajęcia edukacyjne - DREAMS AND SIKILLS
 • Szkoła języków obcych


Szkoła podejmuje działania innowacyjne i wprowadza nowatorskie metody nauczania i wychowania między innymi poprzez:

 • Innowacje pedagogiczne: „Jestem Polakiem, a Polska to moja Ojczyzna” – realizują panie Jolanta Haubus, Justyna Kózka, Beata Kołodziejczyk, „Cooking is fun” realizuje pani Joanna Staniszewska, innowacja metodyczna o charakterze regionalnym „Cudze chwalicie, swego nie znacie” -realizuje pani Marlena Lenica
 • Udział w licznych projektach i programach:
  • Szkoła bez przemocy
  • Szkolny Wolontariat
  • Dobre Praktyki
  • Ogólnopolski program „Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”
  • Ortograffiti-program terapeutyczny realizuje pani Dorota Zimoń
  • UNICEF
 • Gazetki szkolne –wydawane pod kierunkiem pani Joanny Staniszewskiej ‘Time for English” oraz  „Życie Kujona” pod kierunkiem pani Marleny Lenicy i pani Joanny Soszki


Szkoła jest współorganizatorem życia kulturalnego dzięki organizowaniu wielu imprez i uroczystości szkolnych oraz środowiskowych. Włącza rodziców i społeczność lokalną do działań, których celem jest integracja środowiska. Corocznie szkoła zachęca społeczność szkolną do udziału w wielu akcjach charytatywnych o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.


 

Nasza szkoła należy do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Każdego roku bierzemy udział w wielu programach ogólnopolskich:

 • „Owoce i warzywa w szkole”
 • „Mleko w szkole”
 • „Mam kota na puncie mleka”
 • „Śniadanie daje moc”


Działania w tym zakresie możliwe są dzięki, między innymi: opracowywanym rokrocznie planom pracy szkoły promującej zdrowie, współudziale i wsparciu rodziców, a także zorganizowanej współpracy z rożnymi organizacjami i placówkami.

Dumni jesteśmy, że nasi uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach tematycznie związanych z promocją  zdrowia, biorą udział w szkoleniach poświęconych udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, organizują kiermasze ze zdrową żywnością. Przygotowują  prezentacje /wystawy, przedstawienia/ związane z profilaktyką i kreowaniem zdrowego stylu życia. Reagują na apele i nie pozostają obojętni na trudną sytuację innych ludzi  na całym świecie. Rozumieją, że edukacja zdrowotna jest procesem umożliwiającym każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie.


 „Owoce i warzywa w szkole”- program unijny, w ramach którego dzieci otrzymują darmowe owoce i warzywa.Program „Owoce i warzywa w szkole” skierowany jest do uczniów z klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce i warzywa w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

 • świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),
 • świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),
 • soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.


 Program „Mleko w Szkole”Mleko i jego przetwory to niezastąpione źródło białka oraz najłatwiej przyswajalnego wapnia - bezcennego składnika niezbędnego do prawidłowej budowy młodych kości i zębów. To również źródło wielu innych mikroelementów (potasu, fosforu, sodu), oraz witamin (A, D, E oraz witamin z grupy B). Program „Mleko w Szkole” ma zachęcić dzieci i młodzież do codziennego picia mleka i korzystania z cennych walorów tego naturalnego produktu.

Właściwości prozdrowotne mleka i jego przetworów mogą zapewnić dobrą kondycję młodego organizmu, dlatego tak ważne jest szerzenie wśród dzieci i młodzieży prawidłowych nawyków żywieniowych. Zrozumienie żywieniowej roli mleka w codziennej diecie nie tylko nauczy dzieci spożywać te wartościowe produkty, ale zaowocuje w wieku dorosłym.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu dzięki systemowi dopłat z Unii Europejskiej oraz wsparciu tej akcji z budżetu państwa  może zaoferować swoje produkty dla uczniów.