link do bip

 

Ważne dokumenty

 

Statut szkoły - wersja z 12.10.2018r.

 

Prośba o zwolnienie ucznia z zajęć

 

Zasady zwalniania uczniow - 2018/2019

 

Regulamin zachowania - 2018/2019

 

Regulamin bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

 

Regulamin korzystania z terenu szkoły

 

Regulamin szatni

 

Ubezpiecznie - 2018/2019

 

Koncepcja pracy szkoły - 2015-2020


Program wychowawczo-profilaktyczny 2018/2019

 

Program wychowawczo-profilaktyczny 2017/2018

 

Program profilaktyki - 2016/2017

 

Program wychowawczy - 2016/2017

 

Statut szkoły - wersja z 31.08.2016r.


Uchwała nr 5 do statutu szkoły od IX 2016

 

Koncepcja pracy szkoły 2010-2015


Pozycje dostępne w bibliotece szkolnej wspomagające proces wychowawczy, z których mogą skorzystać rodzice uczniów.


Zgłoszenie szkody z ubezpiecznie NNW - Ergo Hestia


Procedura kontaktów z rodzicami


Procedura zwalniania uczniów


Procedury korzystania z identyfikatora


Regulamin bezpiecznego pobytu ucznia w szkole

 

Regulamin oceniania zachowania

 Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2019/2020 - WNIOSKI


Załącznik nr 1 do regulaminu - Zgłoszenie (PDF)


Załącznik nr 2 do regulaminu - Wniosek (PDF)


Załącznik nr 3 do regulaminu - Oświadczenie (PDF)

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2018/2019 - WNIOSKI


Ogłoszenie - nabór do klas I - 2018/2019

 

Harmonogram do naboru do klas pierwszych

 

Wniosek - dzieci spoza obwodu str. 1

 

Wniosek - dzieci spoza obwodu str. 2

 

Zgłoszenie - dzieci z obwodu szkoły