link do bip

Lista podręczników do religiiList Ministra Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów. 

Konkurs: CHRISTMAS TIME

 

W grudniu odbędzie się konkurs  języka angielskiego.

Wszystkich chętnych uczniów z klas 4-6 prosimy o przygotowanie prezentacji multimedialnej.

Temat prezentacji: CHRISTMAS TIME

Termin: 10.12.2018

 


 

„Kasztany na wagę złota”

 

 

W październiku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce kasztanów i żołędzi dla zwierząt z Nadleśnictwa Brzeziny. Celem akcji było promowanie nawyków ekologicznych wśród dzieci oraz rozbudzanie wrażliwości na los zwierząt leśnych w okresie zimy.

 


 

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2018

 

Dnia 25.10.2018r. w naszej szkole odbył się II etap konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie XIII edycja „Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa 2018” w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Organizatorami konkursu była Komenda Powiatowa Policji. Celem konkursu jest utrwalenie zdobytej wiedzy z zakresu ogólnego bezpieczeństwa oraz w ruchu drogowym, propagowanie zasady fair-play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania. W etapie powiatowym brało udział siedem drużyn. Naszą szkołę reprezentowała dwuosobowa drużyna: Aleksandra Comporek uczennica klasy IIb oraz Patryk Glinkowski uczeń klasy IIc. Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze wszystkie drużyny były świetnie przygotowane. Reprezentacja naszej szkoły zajęła III miejsce. Wszyscy uczestnicy konkursy dostali upominki.

 

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Ślubowanie Klas Pierwszych

 

W dniu 12 października 2018r. w naszej szkole odbyło się Ślubowanie Klas Pierwszych. W uroczystości udział  wzięli uczniowie pięciu klas pierwszych.  Uroczystość uświetnili swoją obecnością: pani dyrektor Ewa Lichtorowicz – Kurzysz, dyrektor Robert Sękowski, nauczyciele oraz uczniowie klas starszych. Ślubowaniu przyglądali się zaproszeni goście : rodzice i dziadkowie naszych milusińskich.

 Otwarta lekcja historii Polski na temat nazistowskich obozów koncentracyjnych w Polsce.


23 października 2018r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze na 2 i 3 godzinie lekcyjnej odbyła się otwarta lekcja historii Polski na temat nazistowskich obozów koncentracyjnych w Polsce.

Zajęcia dla klas VII i VIII Szkoły Podstawowej poprowadził i przygotował p. Piotr Firkowski – syn p. Mirosława Firkowskiego, naocznego świadka zbrodni ludobójstwa dokonanej w nazistowskich obozach w czasie II wojny światowej.

W trakcie spotkania zaprezentowano:
- Pieśń patriotyczną hymn obozowy przy żywym akompaniamencie prowadzącego spotkanie
- Czas aresztowania Pana Mirosława Firkowskiego na podstawie książki – wspomnień pt. „Przez trzy kacety”
- Projekcję filmu „Dzień jak co dzień” – dokumentu filmowego, gdzie przewodnikiem po obecnym Muzeum KL Auschwitz jest Mirosław Firkowski, były więzień i naoczny świadek okrucieństwa obozowego
- Pieśń patriotyczną obozową pt. „Bagienni żołnierze”

Licznie zgromadzona na sali gimnastycznej młodzież szkolna oglądała i przysłuchiwała się z dużym zainteresowaniem temu co zaprezentował Pan Piotr Firkowski. Dzięki temu spotkaniu uczniowie mogli „dotknąć” historii współczesnej na podstawie wspomnień naocznego świadka wydarzeń, przekazanych przez jego syna. Jednocześnie tego rodzaju lekcja zostanie na długo w pamięci młodzieży, także jako przestroga przed okropieństwami wojny. Na zakończenie uczniowie i nauczyciele podziękowali prowadzącemu gromkimi brawami.

Koordynatorzy szkolni przedsięwzięcia to: Sylwia Dudek i Dariusz Wojtysiak.


 "Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
(...)jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
(...)jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"
Ks. J. Twardowski
Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Ilony Kuzik


naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół , wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek 19.10.2018 roku o godz. 12.00

w Kościele pod wezwaniem św. Rafała Kalinowskiego w Łodzi  (ul. Kalinowskiego 6, Wiskitno).

Pogrążeni w głębokim smutku -
dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze. 

Z okazji Dnia Nauczyciela składam serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.


W tym uroczystym dniu dziękuję wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom oświaty za zaangażowanie, poświęcenie i odpowiedzialność w codziennejpracy z uczniem i dla ucznia.


Pragnę podziękować Wszystkim Państwu za trud włożony w wychowanie naszych dzieci, za cierpliwość i wyrozumiałość.


Proszę przyjąć również najlepsze życzenia zdrowia, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

 

W imieniu Rady Rodziców

Przewodnicząca

Joanna Kurabiewska

 


 

 


 

Zamówienie publiczne


 

UWAGA ZMIANY! - Zaproszenie do składania ofert na: "Dowożenie i odwożenie uczniów na zajęcia wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze do Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Relaks w Wiśniowej Górze".

 

 


 

 

 

 


 

Konkurs Fotograficzny „Foto na 100”

 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ZORGANIZOWANYM Z OKAZJI 100-NEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

Pomysłodawcą jest europoseł Ziemi Łódzkiej Pan Jacek Saryusz-Wolski. Nagrodą główną - wyjazd do Brukseli

 

Max. 5 WYBRANYCH FOTOGRAFII PRZEDSTAWIAJĄCYCH INTERESUJACE HISTORYCZNIE MIEJSCA W POLSCE NALEŻY PRZESŁAĆ DO 25 SIERPNIA 2018R. NA JEDEN Z WYBRANYCH ADRESÓW EMAIL:
asiasosz@spwg.edu.pl  
jolahaubus@spwg.edu.pl
rafal.stasio@spwg.edu.pl  
beatakolodziejczyk@spwg.edu.pl

 

Regulamin Konkursu fotograficznego "Foto na 100"

 

 

 SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE SZKOŁY


W związku z rozpoczynającą się rozbudową szkoły, informujemy o zmianie w organizacji wejścia do budynku szkoły.

Wejścia, jak dotychczas obecną furtką, dojście do budynku wytyczać będzie utwardzona ogrodzona ścieżka. Umieszczone będą oznakowania dojścia do budynku.

Wjazd na teren szkoły otwarty będzie od godz. 7:00 do 9:00, udostępniony tylko dla pracowników szkoły.

Prosimy o stosowanie się do powyższej informacji oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.

Dyrekcja szkoły

 

 

 


 

Wszystkie kolory świata - raport z realizacji projektu UNICEF Polska

 

W pierwszym półroczu  roku szkolnego 2016/17 uczniowie Szkoły Podstawowej  w Wiśniowej Górze włączyli się w realizację projektu „Wszystkie kolory świata”.

Od połowy listopada podejmowane były liczne działania mające na celu zapoznanie uczniów z sytuacją, jaka ma miejsce w Angoli.

 

W ramach akcji wychowawcy starali się przybliżyć warunki, w jakich dzieci z biednych krajów uczą się, bawią, żyją, ale także, że Angola objęta jest wieloletnią wojną, przez co narażona jest liczne klęski humanitarne. Na podstawie przekazanych informacji uczniowie zrozumieli, że jedną z najskuteczniejszych form przeciwdziałania takiej sytuacji jest system odpowiednich szczepień. Dowiedzieli się również, w jaki sposób mogą pomóc dzieciom z Angoli.

 

W listopadzie i grudniu  dzieci z naszej szkoły, przy pomocy rodziców przygotowali laleczki UNICEF.

Narodzili się  kolorowi, oryginalni przedstawiciele różnych kontynentów. Uczniowie uzupełnili także „akty urodzenia” (wysłane przez UNICEF) laleczek– specjalne dokumenty, w których umieścili fotografię swojej laleczki, bądź narysowali jej portret, wpisali dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/hobby.

 

Wszystkie uszyte laleczki przekazano na akcję charytatywną. Dla dzieci, które tworzyły laleczki najważniejsza była świadomość, iż każda lalka to dar życia, ponieważ kwota uzyskana z aukcji laleczki zostanie przekazana przez UNICEF potrzebującym dzieciom na świecie. Laleczki przez dwa tygodnie zdobiły hol naszej szkoły. Napłynęło do nas 35 laleczek. Następnie  podczas zebrania z rodzicami odbyła się aukcja laleczek. Rodzice  zainteresowani posiadaniem takich niezwykłych zabawek mogli się nią zaopiekować, a jednocześnie uratować życie dziecka z Angoli przekazując darowiznę. Dzięki dzieciom i rodzicom udało uzyskać się kwotę 455 złotych, które przekazaliśmy na konto UNICEF Polska.

 

  

 

 

 


 

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

 


„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, którego celem jest  edukacja uczniów klas pierwszych w zakresie bezpieczeństwa, uczenie dzieci bezpiecznych zachowań na drodze, w domu, w szkole, w czasie zabawy i w czasie odpoczynku. Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia, uświadamia dzieciom i ich rodzicom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze, a tym samym uczy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych i trudnych.

W bieżącym roku szkolnym, 2016/2017, kolejny raz nasza szkoła przystąpiła  do tej akcji. Od września dzieci uczestniczyły w lekcjach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane pod względem merytorycznym i metodycznym materiały edukacyjne. Kubuś Puchatek „uczył” dzieci jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie ferii zimowych  i  wakacji. „Przypomniał” o konieczności  noszenia odblasków, by być widocznym na drodze. „Poruszył” także zagadnienia dotyczące rozsądnego korzystania z Internetu oraz nie zapraszania  nieznajomych do domu, podczas nieobecności rodziców. Wszyscy uczestnicy programu przystąpili do napisania/rozwiązania Ogólnopolskiego Testu Wiedzy o Bezpieczeństwie, który odbył się 16 grudnia 2016r.. Tego dnia wszyscy uczniowie zasiedli przed komputerem, by sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności z tego zakresu. W ramach realizacji programu uczniowie otrzymali książeczki „Dołącz do Akademii Kubusia Puchatka” z grami i zabawami, które pomogły utrwalić wiedzę o  najważniejszych zasadach ruchu drogowego oraz  jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie spędzać czas w domu, w szkole i w czasie zabawy. Uczestnictwo w programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Pierwszoklasiści zdobyli Dyplom Klubu Bezpiecznego Puchatka.

 

 ubezpieczeniwszkole.pl

 

Aby zapewnić Rodzicom pełen dostęp do informacji na temat ubezpieczenia szkolnego jakie w roku szkolnym 2016/2017 wybrała Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: www.ubezpieczeniwszkole.pl to strona, na której znajdują się informacje na temat: ubezpieczenia szkolnego dzieci i młodzieży w naszej Placówce Oświatowej, odpowiedzi na pytania w jaki sposób zgłosić szkodę, kontakt do Ubezpieczyciela, a także druki dotyczące zgłoszenia szkody oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Link znajduje się w zakładce BEZPIECZNY UCZEŃ na stronie Librus Synergia.

 


 

„Śniadanie Daje Moc”.

 


Nasza szkoła już po raz kolejny włączyła się w realizację programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”.

Na zajęciach lekcyjnych uczniowie klas I-III poznawały zasady zdrowego odżywiania, zostały   przeprowadzone pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. To właśnie ten posiłek gwarantuje siłę i energię do nauki i zabawy. To najlepszy start w nowy dzień. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest,  by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych porach, systematycznie sięgać po nabiał, ryby,  mięsa i ciemny chleb. Wiedza teoretyczna poparta była działaniami praktycznymi. Dzieci samodzielnie wykonywały sałatki owocowe, warzywne oraz surówki. Uczyły się higieny przyrządzania posiłków.
 
Zwieńczeniem tych działań była organizacja 8 listopada 2016r. „ Dnia- Śniadanie Daje Moc”. Dzieci samodzielnie przygotowywały zdrowe śniadanie. Na stole pojawiły się kolorowe i bardzo smaczne kanapki. Nie zabrakło również sałatek  i szaszłyków owocowych oraz półmisków z warzywami. Był to dzień pełen niezapomnianych i smacznych wrażeń. Była to nie tylko wspaniała zabawa, ale również okazja do integracji społeczności szkolnej  i podniesienia świadomości na temat racjonalnego odżywiania i roli  śniadania w diecie człowieka.

 


 

 

Świ@t bez tajemnic - Rekrutacja i regulamin projektu

 

Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata


Projekt pn. „Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa: XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji. Poddziałanie: XI.1.1 Edukacja przedszkolna


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Gmina Andrespol ogłasza nabór na wolne miejsca dla dzieci w wieku 3 lat i zamieszkałych, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, na terenie gminy Andrespol do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze znajdującego się przy ul. Tuszyńskiej 32 w ramach projektu
„Świat dla przedszkolaka – przedszkolak dla świata”

‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡


Udział w projekcie jest bezpłatny – wyjątek stanowią posiłki.
W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną dodatkowe kryteria tj. niższy dochód na członka rodziny, nieaktywność zawodowa matki, niepełnosprawność dziecka i rodzica oraz kolejność zgłoszeń


‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡ ‡‡


Zgłoszenia przyjmowane są w okresie 01 – 12 września 2016r.

w godzinach od 8:00 do 14:00
w Szkole Podstawowej w Wiśniowej Górze,
ul. Tuszyńska 32, 95-020 Wiśniowa Góra.
Więcej informacji, w tym regulamin oraz karta zgłoszeń, dostępnych na stronie www.spwg.edu.pl oraz www.andrespol.pl


Załącznik do rekrutacji - karta zgłoszenia
Załącznik do rekrutacji - oświadczenie
Regulamin projektu

 

 


 

 

Przekaż 1% swojego podatku dla Przemka Kmieciaka


Szanowni Państwo!


Przemek Kmieciak jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze. Obecnie uczęszcza do klasy IVc. Przez pierwsze cztery lata rozwijał się prawidłowo, choć był drobniejszy niż jego rówieśnicy i gorzej mówił. Przeprowadzone badania specjalistyczne potwierdziły genetyczną chorobę - postępujący zanik mięśni. Choroba ta jest niestety postępująca i nieuleczalna. Przemek porusza się na wózku inwalidzkim. Konieczna jest regularna rehabilitacja.


Aby pomóc Przemkowi, wystarczy przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2015 rok wpisać w PIT KRS 0000 022 383 z dopiskiem DLA PRZEMKA KMIECIAKA.


Nie szkodzi, że kwota ta może wynosić kilka czy kilkanaście złotych - ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. To niewielki wysiłek, a dla nas znaczy tak wiele. Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc.


Przemek z Rodziną i Gronem Pedagogicznym SP w Wiśniowej Górze

 


 

Szkolny Klub UNICEF

 

 

 

 

Projekt  „MALI uczniowie idą do szkoły"

 

 

 

 

Jest to projekt edukacyjno–pomocowy, z którego uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie, w szczególności w Afryce. W ramach akcji uczniowie starają się pomóc dzieciom w Mali zbierając fundusze, które umożliwią im naukę. Integralną częścią tego programu jest projekt na najbardziej oryginalną książkę (może być w formie opowiadania, tomiku poezji, komiksu). W związku z tym, uczniowie klas starszych tworzą je samodzielnie, młodsi z pomocą rodziców. Wszystkie książki, które czytamy wzbogacają nas. Te wykonane samodzielnie mają dodatkową funkcję – przyniosą korzyść innym dzieciom. Uczniowie włożyli wiele pracy i wysiłku tworząc własne arcydzieła. Każda książka jest niepowtarzalna, gdyż wykonana została z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy innym. Zostaną one zaprezentowane 11 lutego 2016 roku, ponieważ właśnie tego dnia w naszej szkole w godzinach 16:30 – 18:00 odbędzie się kiermasz: książek, zakładek do książek oraz innych drobiazgów wykonanych przez uczniów. Rodzice i zaproszeni do szkoły goście będą mogli wybrać książkę w zamian za przekazanie darowizny na rzecz dzieci w Mali. Zachęcamy serdecznie do włączenia się do akcji i z góry serdecznie dziękujemy za okazane serce.

 

 

Szkolni koordynatorzy

p. Marlena Lenica

p. Agnieszka Pietrzyk

p. Jolanta Haubus

p. Joanna Soszka

 

Szkolny Klub UNICEF

Dzień Książki dla Afryki

11 lutego 2016 roku

godz. 16:30 – 18:00

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Załączniki do pobrania:

 

Szkoły na świecie - prezentacja

 

Edukacja na świecie

 

Mali - podstawowe informacje

 

Mali - problemy kraju - prezentacja


 

 


 

Konkurs pt. Zbieram makulaturę, ratuje las

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła wygrała konkurs „Zbieram makulaturę, ratuję las” organizowany przez Prasę Łódzką. Wynik 2950 kg zebranej makulatury pobił wszystkie inne placówki. Szkoła otrzymała  talon pieniężny na kwotę 2000zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu rtv. Najlepsze wyniki  w zbiórce osiągnęli uczniowie klas młodszych i to właśnie przedstawiciele tych klas wraz z opiekunem odebrali nagrodę w redakcji Expressu Ilustrowanego. Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom i uczniom za zaangażowanie w zbiórkę makulatury. 

 


 

 

 

 


 

W naszej szkole działa "Klub gier planszowych"


 

 

 


 

Zbiórka makulatury

 

 

Możesz zacząć zmieniać swój świat, w prosty sposób, już od dziś.

Jeżeli na Twoich półkach zalegają niepotrzebne gazety, kserówki, zapisane zeszyty, nie czekaj. Razem z nami zacznij segregować śmieci.

Pamiętaj zawsze, aby uzyskać tyle samo papieru, co z 1 tony makulatury

trzeba wyciąć, aż 1 ha lasu!!!

 

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do akcji pod hasłem „Zbieram makulaturę, ratuję las” organizowaną przez redakcję „Expressu Ilustrowanego” i „Dziennika Łódzkiego”. W dniach 17.10.2015 – 22.11.2015 w naszej szkole odbędzie się zbiórka makulatury. Zbieramy makulaturę gazetową szarą i kolorową, kartki, karteczki typu papier ksero i do drukarki, książki (bez okładek!). Ze zbiórki WYŁĄCZAMY KARTONY I TEKTURĘ. Makulatura musi być spakowana w paczki lub powiązana w taki sposób, aby była zdatna do zabrania. Na paczce powinna znajdować się informacja, z której ona jest klasy (np. Klasa Ia). Miejsce składowania makulatury – szatnia szkolna. Zwycięzcami konkursu będą 3 szkoły, które w czasie trwania akcji zbiorą największą ilość makulatury. Nagrodami głównymi przekazanymi przez Organizatora w konkursie będą: - bony na zakup sprzętu RTV lub bony na zakup sprzętu sportowego. Ponadto z każdej z 12 szkół – klasa, która uzbiera największą liczbę makulatury uczestniczyć będzie w seansie filmowym w kinie Helios mieszczącym się w C. H. Sukcesja. Dla kolejnych klas przewidywane są bezpłatne wycieczki do sponsorów akcji. Ilość dodatkowych wycieczek podana będzie przed rozpoczęciem zbiórki. Każdy z uczestników konkursu otrzyma miesięczną prenumeratę Dziennika Łódzkiego i/lub Expressu Ilustrowanego w proporcji - 1 tytuł na jeden miesiąc za każde 100 kg makulatury.

 

Gorąco zachęcamy Państwa i dzieci do aktywnego uczestnictwa.


Pozdrawiamy

Grono Pedagogiczne SP im. H. Sienkiewicza w Wiśniowej  Górze.

 

 

 


 

KLUB SZKÓŁ UNICEF


Nasza Szkoła przystąpiła do KLUBU SZKÓŁ UNICEF. W Klubie działa już ponad 700 placówek w Polsce. Na terenie szkoły będą prowadzone akcje promując e idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka. Liczymy na pomoc i wsparcie naszych działań. Mamy nadzieję, że okaże się to ciekawym i ważnym doświadczeniem dla całej społeczności szkolnej.

 

logo_klubu_szkol_[640x480].jpg

 

 


 


Potrzebna pomoc dla Przemka


Przekaż 1% swojego podatku dla Przemka Kmieciaka

 


Szanowni Państwo!


Przemek Kmieciak jest uczniem Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze.


W listopadzie 2014 roku skończy 12 lat.


Przez pierwsze cztery lata rozwijał się prawidłowo, choć był drobniejszy niż jego rówieśnicy i gorzej mówił. Przeprowadzone badania specjalistyczne potwierdziły genetyczną chorobę - postępujący zanik mięśni.


Choroba ta jest niestety postępująca i nieuleczalna, Przemek porusza się na wózku inwalidzkim, wcześniej, czy później nie będzie mógł samodzielnie oddychać. Niezbędny będzie specjalistyczny sprzęt, który zakupić muszą rodzice. Jest on bardzo drogi, dlatego poprzez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo – Mięśniowych (Ptchnm). Oddział regionalny w Łodzi Przemek wraz z rodzicami prosi ludzi dobrej woli o pomoc w zebraniu potrzebnej sumy.


Aby pomóc Przemkowi, wystarczy przy rozliczeniu podatku dochodowego za 2014 rok wpisać w PIT KRS Ptchnm  0000 022 383 z dopiskiem DLA PRZEMKA KMIECIAKA.


Nie szkodzi, że kwota ta może wynosić kilka czy kilkanaście złotych - ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka. To niewielki wysiłek, a dla nas znaczy tak wiele. Prosimy o okazanie serca, za co serdecznie DZIĘKUJEMY!!!.


Przemek z Rodziną i Gronem Pedagogicznym SP w Wiśniowej Górze