Dyrekcja       Nauczyciele       Uczniowie       Administracja       Obsługa       


Dyrektor Szkoły

mgr Bogumiła Cichacz
Wicedyrektor

mgr Małgorzata Stachura