Historia               Patron               "Z nami wygrasz wyścig do przyszłości"

SZKOŁA PODSTAWOWA

IM STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

NR 70 W ŁODZi

UL. REWOLUCJI 1905R NR 221.09.1957 r.

24 oddziały, 1029 uczniów. Utworzona z ciągu podstawowego VII Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi mieszczących się  przy ul. Nowotki 16  / obecnie IV LO/ Kierownikiem zostaje mgr St. Kurowski

/ do 1964r/
16.10.1957 r.

wybrane zostaje pierwsze prezydium Komitetu Rodzicielskiego
01.1957 r.

patronat nad szkoła obejmuje Zakład Przemysłu Pończoszniczego - obecny „Feniks”
11.01.1958 r.

rozpoczyna działalność spółdzielnia uczniowska, pracująca do 1994r.
21.06.1958 r.

na pierwszym uroczystym zakończeniu roku szkolnego, nadano szkole imię Stanisława Wyspiańskiego, który staje się jej patronem.
16.11.1958 r.

szkoła otrzymuje sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.
1961-1966 r.

okres reformy w szkolnictwie podstawowym; wprowadzenie nowych programów  i przekształcenie dotychczasowej 7- letniej w 8-letnią
1.02.1964 r.

przejście 200 uczniów wraz z częścią rady pedagogicznej  do nowoorganizującej się Szkoły Podstawowej Nr 175
11.11.1967 r.

szczep harcerski otrzymuje proporzec ufundowany przez ówczesny zakład opiekuńczy- Zakłady Przemysłu Odzieżowego im .dr Więckowskiego.
1974- 1975 r.

połączenie Szkoły Podstawowej nr 70 ze Szkołą Podstawową Nr 155
1961- 1966 r.

okres reformy w szkolnictwie podstawowym; wprowadzenie nowych programów i przekształcenie dotychczasowej 7- letniej w 8-letnią
1999 r.

wchodzi w życie kolejna reforma oświaty. Przestaje istnieć 8- letnia szkoła podstawowa. Na jej miejsce jest utworzona 6-letnia szkoła podstawowa, 3- letnie gimnazjum, 3-letnie liceum i licea profilowane.
9.01.2004 r.

szkoła zostaje Szkołą Patronacką KLANZY.


DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 70 W ŁODZI


1957 - 1964r.   mgr Stanisław Kurowski
1964 - 1997r.   mgr Zofia Bogucka
1997 - 2002r. mgr Ewa Szewców- Ładno
2002 do obecnie mgr Bogumiła Cichacz