Świetlica Szkolna

 

 

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom przez rozpoczęciem lekcji i po ich zakończeniu.

Pracuje w godzinach od 6:30 do 17:00.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych. Uczniowie klas 0 oraz I w miarę potrzeb przebywają w innej sali.

W świetlicy zatrudnia się wychowawców świetlicy - nauczycieli pedagogicznych.

Zajęcia prowadzone w świetlicy zgodne są z rocznym planem wychowawczym Szkoły.

 

Wychowawcami w świetlicy są:

mgr Mieszko Fraszka

mgr Marzena Brzezińska

mgr Małgorzata Jagodzińska

mgr Hanna Paska

mgr  Izabela Kosińska

mgr Anna Bronz

mgr Marlena Kłoda

mgr Maria Mierzejewska