Osiągniecia              Reprezentacje              Współpraca              

W roku szkolnym 2018/2019


Jesteśmy w programie Szkolny Klub Sportowy


Jesteśmy w programie Gramy w Ręczną