Kalendarium      Podręczniki      Plan lekcji      Zebrania z rodzicami
Zaj. pozalekcyjne      Bezpieczeństwo

 

Kalendarz roku szkolnego  2019/2020


Semestr I

03.09.2019 – 13.01.2020r.


Semestr II

01.02.2020 – 21.06.2020r.


02.09.2019r.

  rozpoczęcie roku szkolnego

23.12. – 31.12.18r.

  zimowa przerwa świąteczna

11.02.  – 24.02.19r.

  ferie zimowe

15-17.04.2019 r.

  sprawdzian klas VIII  kolejno :

język polski 15.04.19

matematyka 16.04.19

język obcy 17.04.19

18-23.04.19r.

  wiosenna przerwa świąteczna

   
3-5.06.2019

  dodatkowy termin sprawdzianu kl. VIII

 

język polski 3.06.19

 

matematyka 4.06.19

język obcy 5.06.19

21.06.19r.

  zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –     wychowawczych

22.06  - 31.08.19r.

ferie letnie

01.11.2018

1-3.05.2019

20.06.2019

 

  dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -     wychowawczych

 

 

W związku z § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
5 października 2010 r. po uprzednich konsultacjach w tej sprawie z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną informuję,że w bieżącym roku szkolnym
dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w SP 70 są:

 

01.11.2018

1-3.05.2019

20.06.2019


W tych dniach odbędą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
Szkoła zapewni opiekę dzieciom w godzinach 7.00 – 17.00 

 


Dyrektor SP 70
  mgr Bogumiła Cichacz