Dyrekcja       Nauczyciele       Uczniowie       Administracja       Obsługa       

OBSŁUGĘ SZKOŁY STANOWIĄ

 

p. Wanda Gimza

p.Jerzy Kosiński

p. Agata Jędrzejczyk

p. Stanisław Kowalczyk

p. Marta Milczarek

p. Wiesława Misiakiewicz

p. Dorota Sobolewska

p. Tomasz Szustkiewicz