Dyrekcja       Nauczyciele       Uczniowie       Administracja       Obsługa       

ADMINISTRACJA

 

Główny księgowy szkoły

p. Maria Urbanowicz


Kierownik gospodarczy

p. Bożena Stachura 


Samodzielny ref. ds. szkoły

p. Katarzyna Pluta