Dyrekcja       Nauczyciele       Uczniowie       Administracja       Obsługa       

Wybory Samorządu Uczniowskiego 2018/2019


14 września 2018 roku zostały przeprowadzone w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wcześniej każda klasa wyłoniła, spośród swoich członków, dwóch kandydatów. Opiekunowie samorządu przygotowali karty głosowania, na których widniały nazwiska czternastu kandydatów.

  Przed głosowaniem kandydaci mogli zaprezentować siebie oraz swoje postulaty przed każdą z klas. Po zapoznaniu się z założeniami programowymi uczniów ubiegających się o mandat przewodniczącego, wyborcy wzięli udział w tajnym głosowaniu, poprzez podkreślenie nazwiska wybranego kandydata na liście wyborczej i umieszczenie jej w urnie.

Poniżej prezentujemy bieżący skład Samorządu Uczniowskiego.

 

Samorząd Uczniowski w Szkole Podstawowej Nr 70 w Łodzi

w roku szkolnym 2018/2019

 

Opiekunowie:


mgr Sylwia Walisiak

mgr Jolanta Szmejda

 

Przewodnicząca:

 

Weronika Mielczarek klasa 8 b

 

 

Pozostały skład Samorządu Uczniowskiego:

 


Członkowie:

Walis Kinga 8b

Domiziak Magdalena 8a

Jagiełło Oliwia 7a

Korzeniec Ksenia 7a

Pietrzak Jakub 6b

Piątecka Amelia 6b

Puternicka Wiktoria 6a

Pietrzak Gabrysia 6a

Kowalska Oliwia 5c

Soszka Wiktoria 5c

Dolot Liliana 5b

Domańska Oliwia 5b

Szymańska Sylwia 5a

Śliwańska Julia 5a

Szumarowski – Sznajder Rafał 4c

Zmysłowski Jakub 4c

Kasprowski Kacper 4b

Muszyńska Martyna 4b

Krasiński Wiktor 4a

Krasoń Lena 4a


Cele Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej

- Współpracowanie z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną

- Uczestniczenie w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły

Rozwijanie form współpracy i współodpowiedzialności uczniów

- Kształtowanie umiejętności zespołowego działania

- Dbanie o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogacanie jej w tradycje

- Podejmowanie działań wolontariatu

- Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji

 

Planowane działania:

    - Opracowanie planu pracy zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych

- Przeprowadzenie wyborów do SU

- Dokonanie podziału ról między przedstawicielami SU

- Zagospodarowanie tablicy informacyjnej SU

     - Przeprowadzanie zebrań członków SU

     - Zorganizowanie Dnia Kropki

      - Zorganizowanie  akcji ,, Uczeń z klasą’’ i opracowanie regulaminu

     - Zorganizowanie konkursu porządkowego

     - Zorganizowanie Dnia bez pytania

    - Akcja – logo mojej klasy

    -  Zamieszczenie życzeń na tablicy SU, korytarzu szkolnym i pokoju    nauczycielskim z okazji Dnia Edukacji Narodowej

   - Akcja wspomagamy świetlicę

    - Całoroczna akcja  - Ciekawe zawody

     - Akcja - Dzień Tolerancji

   - Zorganizowanie Dnia Przyjaciela

    - Ogłoszenie Akcji charytatywnej ,, Pełna miska” na rzecz łódzkiego Schroniska dla bezdomnych zwierząt

- Ogłoszenie całorocznej akcji 13 Dzień Miesiąca dniem bez jedynki

    - Zorganizowanie Światowego Dnia Pluszowego Misia

- Zorganizowanie akcji -  Szkoła pełna Mikołajów

- Zorganizowanie wyjścia do kina dla wszystkich klas 4 -8 z okazji  Mikołajek

     - Zamieszczenie życzeń świątecznych w pokoju nauczycielskim oraz na tablicy SU

   - Zorganizowanie Poczty Walentynkowej    

   - Zorganizowanie dyskoteki ostatkowej

-Zorganizowanie konkursu na najciekawsze przebranie

- Akcja – Dzień kobiet i Dzień chłopaka

     -Zorganizowanie dnia gier planszowych

     -Zamieszczenie życzeń świątecznych na tablicy SU oraz w pokoju     nauczycielskim

    - Zorganizowanie Dnia dobrej oceny ( cukierek za 5,6)

   - Zorganizowanie Dnia bez pracy domowej

  - Dzień życzliwości i bdb oceny

   - Przeprowadzenie wyborów najmilszej dziewczyny i chłopaka SP 70

  - Dzień idola

   -Zamieszczenie  podziękowań dla nauczycieli i życzeń wakacyjnych w pokoju nauczycielskim

      - Przygotowanie występu przedstawicieli SU na uroczystości zakończenia roku szkolnego

       

        CAŁY   ROK

      - Konkurs ,, Uczeń z klasą’’

- 13 Dzień Miesiąca Dniem Bez Jedynki

- Dzień bez pracy domowej

- Dzień bez pytania

- Konkurs porządkowy dla klas

- Akcja – Ciekawe zawody

- Praca na rzecz szkoły

- Dbałość o wystrój tablicy SU

- Przekazywanie informacji na stronę internetową szkoły

- Informowanie wszystkich uczniów szkoły o planowanych akcjach, zabawach itp.

- Przygotowywanie i wywieszanie  plakatów informacyjnych na korytarzach, tablicy SU,  pokoju nauczycielskim

- Informowanie p. Dyrektor i nauczycieli o planowanych akcjach, zabawach.

- Organizowanie spotkań członków SU
 

                                                            Życzymy udanej współpracy

 

                                                            SAMORZĄD UCZNIOWSKI