Programy i projekty

Programy opracowane przez nauczycieli i realizowane w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Program wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno- zdrowotnym „Wybierz to, co lubisz” prowadzony przez p. Agnieszkę Grzelak, p. Agnieszkę Krawczyk w klasach V - VI,

  2. Program nauczania muzyki dla klas IV – VI „W poszukiwaniu muzyki” prowadzony przez p. Beatę Huzarską,

  3. Program Szkolnego koła zainteresowań ekologiczno – prozdrowotnego dla klas V - VI „Żyję zdrowo i ekologicznie” prowadzony przez p. Dorotę Matuszewską – Temech,

  4. Program Koła zainteresowań „Klub Małego Europejczyka” prowadzony w świetlicy szkolnej,

  5. Program Koła zainteresowań o tematyce prozdrowotnej prowadzony w świetlicy szkolnej.