Sukcesy naszych uczniów w międzyszkolnych konkursach historycznych

  • II miejsce dla Marii Węglewskiej z klasy VIII D w historyczno-plastycznym konkursie "Wolność od… Wolność do…" (Centrum Kultury Młodych filia Klub "Dąbrowa")
  • II miejsce dla Krzysztofa Kamińskiego z klasy VIII D w historycznym Ogólnołódzkim Konkursie Wiedzy "Droga do Niepodległości. Od Dąbrowskiego do Piłsudskiego 1797–1922" (Szkoła Podstawowa nr 64)
  • III miejsce dla Szymona Stempniaka z klasy VIII D w historycznym Ogólnołódzkim Konkursie Wiedzy "Droga do Niepodległości. Od Dąbrowskiego do Piłsudskiego 1797–1922" (Szkoła Podstawowa nr 64)
  • II miejsce dla Szymona Stempniaka z klasy VIII D w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym "Polskie wiktorie na przestrzeni dziejów" (Szkoła Podstawowa nr 138)
  • Wyróżnienie dla Bartłomieja Gregorczyka z klasy VIII D w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym "Polskie wiktorie na przestrzeni dziejów" (Szkoła Podstawowa nr 138)
  • I miejsce dla Szymona Stempniaka z klasy VIII D w historycznym Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy "Niepodległa" (Szkoła Podstawowa nr 33)
  • II miejsce dla Szymona Stempniaka z klasy VIII D w historycznym konkursie wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)
  • Krzysztof Kamiński z klasy VIII D – laureat historycznego konkursu wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)
  • Bartłomiej Gregorczyk z klasy VIII D – laureat historycznego konkursu wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)
  • Natalia Sobczak z klasy VIII D – laureatka historycznego konkursu wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi)
Dyplom 1 Dyplom2 Dyplom 3 Dyplom 4 Dyplom 5 Dyplom 6 Dyplom 7 Dyplom 8 Dyplom 9 Dyplom 10