Innowacje

W roku szkolnym 2018/2019 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

  1. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym z wykorzystaniem treści ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej przez p. Aleksandrę Tybinkowską w klasie II a;

  2. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym pt. „Wykorzystanie treści edukacji europejskiej w edukacji wczesnoszkolnej” przez p. Katarzynę Kieszek w klasie II b;

Zajęcia pozalekcyjne:

  1. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym Szkolnego koła zainteresowań ekologiczno – prozdrowotnego dla klas IV - VIII "Żyję zdrowo i ekologicznie" prowadzony przez p. Dorotę Matuszewską – Temech.