Innowacje

W roku szkolnym 2017/2018 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

  1. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym z wykorzystaniem treści ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej przez p. Aleksandrę Tybinkowską w klasie I a,

  2. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym pt. „Wykorzystanie treści edukacji europejskiej w edukacji wczesnoszkolnej” przez p. Katarzynę Kieszek w klasie I b,

  3. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym z wykorzystaniem treści przyrodniczo – regionalnych w edukacji wczesnoszkolnej przez p. Ewelinę Ambroziak (w zast. p. Anny Kapczyńskiej) w klasie III d