Innowacje

W roku szkolnym 2019/2020 realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

  1. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym z wykorzystaniem treści ekologicznych w edukacji wczesnoszkolnej przez p. Aleksandrę Tybinkowską w klasie III a;

  2. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym pt. Wykorzystanie treści edukacji europejskiej w edukacji wczesnoszkolnej przez p. Katarzynę Kieszek w klasie III b;

  3. Innowacja "Ster na kodowanie" realizowana w klasie II c przez p. Monikę Kopcewicz; celem innowacji jest kształtowanie od najmłodszych lat umiejętności samodzielnego programowania, myślenia logicznego niezbędnego do rozwiązywania problemów i zadań, rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań informatycznych wśród dzieci;

  4. Innowacja "Biology to go" - "Biologia dla bystrzaków" przeznaczona jest dla uczniów klasy siódmej (a w przyszłym roku ósmej). Jest dedykowana nauczaniu w klasach dwujęzycznych, poprzez wprowadzanie elementów języka angielskiego na lekcjach biologii.
 
Zajęcia pozalekcyjne:

  1. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym Szkolnego koła zainteresowań ekologiczno – prozdrowotnego dla klas IV - VIII "Żyję zdrowo i ekologicznie"  przez p. Dorotę Matuszewską – Temech;

  2. Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym Szkolnego koła zainteresowań dla klas IV - VIII "Koło Młodego Badacza" przez p. Dorotę Matuszewską – Temech;