"Zwierzęta małe i duże"

Prace plastyczne "Zwierzęta małe i duże" wykonane w czasie zajęć twórczych w świetlicy szkolnej.

Zwierzęta małe i duże 1 Zwierzęta małe i duże 2 Zwierzęta małe i duże 3 Zwierzęta małe i duże 4 Zwierzęta małe i duże 5 Zwierzęta małe i duże 6 Zwierzęta małe i duże 7 Zwierzęta małe i duże 8