Zajęcia "Gwiazdy betlejemskie"

16 listopada odbyły się wyjątkowe zajęcia świetlicowe "Gwiazdy betlejemskie" prowadzone przez nauczyciela panią Dagmarę Dembską. W zajęciach mogli wziąć udział także inni nauczyciele, by wspólnie z uczniami tworzyć gwiazdy betlejemskie łączonymi technikami plastycznymi. Nauczyciele: pani Ewa Broncher - Filipska oraz pani Jolanta Starostka wykonały razem z uczniami wspaniałe, świąteczne dekoracje, które teraz będą ozdabiać sale świetlicy.

Gwiazdy betlejemskie 1 Gwiazdy betlejemskie 2 Gwiazdy betlejemskie 3 Gwiazdy betlejemskie 4 Gwiazdy betlejemskie 5