VIII Tydzień Promocji Zdrowia

W dniach 01.04 - 05.04 2019 r.  w naszej szkole odbywał się  VIII Wiosenny Tydzień Promocji Zdrowia pod hasłem: "Bez agresji i złości  - uśmiech częściej na twarzy gości".

Podczas tego tygodnia prowadzono  szereg działań, które miały na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze swoimi emocjami. Były to m.in.:
- zajęcia edukacyjne dotyczące doskonalenia umiejętności nazywania, rozpoznawania i pokazywania swoich uczuć;
- zajęcia z profilaktyki uzależnień: "Stop dopalaczom - wybieramy zdrowie";
- zorganizowanie w Bibliotece Miejskiej w Łodzi Filia 78, ul. Tatrzańska 124 zajęć dotyczących kształtowania  w świadomości dziecka pozytywnego obrazu samego siebie oraz poznania przyczyn stresu i agresji;
- przeprowadzenie (dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 126 ul. Broniewskiego 101/013 w  Łodzi zajęć ruchowych i ekologicznych  pod hasłem "Wyzwól w sobie moc"; 
- konkurs na logo nt. "Bez agresji i złości  - uśmiech częściej na twarzy gości";
- zajęcia relaksacyjne, plastyczne itp.

Zorganizowanie dni tygodnia pod hasłem:
Poniedziałek - Przywitaj każdego serdecznie - w tym dniu ubieramy się na kolor zielony;
Wtorek - Uśmiechnij się radośnie - w tym dniu ubieramy się na kolor żółty;
Środa - Powiedz lub napisz komuś coś miłego - w tym dniu ubieramy się na kolor niebieski;
Czwartek - Mów często: "proszę" i "dziękuję" - w tym dniu ubieramy się na kolor pomarańczowy;
Piątek - Bądź koleżeński. Pomagajmy sobie nawzajem -  w tym dniu ubieramy się na kolorowo z kolorów j/w;