Działania pedagoga szkolnego w ramach realizacji zadań związanych z promocją zdrowia semestr II roku szkolnego 2017/2018

1. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI (3 klasy) z psychologiem p. Ewą Jerzak z firmy szkoleniowej SET "Trening zachowań asertywnych – jak żyć z ludźmi?" – termin realizacji styczeń 2018 r.

2. Zajęcia warsztatowe z psychologiem p. Joanną Pakulską z firmy szkoleniowej „W głowie się nie mieści” dla uczniów klas V (3 klasy) "Nie taki rówieśnik straszny jak go malują" (kształtowanie postawy tolerancji wobec odrębności) – termin realizacji styczeń-marzec 2018 r.

3. Zajęcia warsztatowe z psychologiem p. Joanną Pakulską z firmy szkoleniowej „W głowie się nie mieści” dla uczniów klasy I b „Pomocna dłoń” (rozwijanie umiejętności alternatywnych w stosunku do agresji – empatia) – termin realizacji marzec 2018 r.

4. Zajęcia warsztatowe z psychologiem p. Joanną Pakulską z firmy szkoleniowej „W głowie się nie mieści” dla uczniów klas II (2 klasy) „Język wynurzy co się w sercu burzy” (profilaktyka agresji) – termin realizacji marzec 2018 r.

5. Zajęcia warsztatowe z psychologiem p. Joanną Pakulską z firmy szkoleniowej „W głowie się nie mieści” dla uczniów klas III (6 klas) „Językiem nie zawsze jak chcesz a i ręką się strzeż” (profilaktyka agresji) – termin realizacji marzec 2018 r.

6. Zajęcia warsztatowe z psychologiem p. Joanną Pakulską z firmy szkoleniowej „W głowie się nie mieści” dla uczniów klas IV, V, VI ( 11 klas) „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje” (kształtowanie umiejętności alternatywnych wobec agresji -kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji rówieśniczych) – termin realizacji marzec 2018 r.

7. Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III (10 klas) z psychologiem p. Ewą Jerzak z firmy szkoleniowej SET „Ale jestem na Was zły – wyrażanie i rozładowywanie złości” (profilaktyka agresji) – termin realizacji marzec-kwiecień 2018 r.

8. Spotkanie z psychologiem dla rodziców uczniów kl. V, VI i VII „Dorastający nastolatek jak z nim rozmawiać?” – współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi – termin realizacji 11 kwietnia 2018r.

9. Zajęcia psychoedukacyjne z psychologami ze Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii dla uczniów klasy VII d „Radzenie sobie ze stresem” – termin realizacji 27 kwietnia 2018 r.

10. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej „Depresja i inne zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży” - współpraca ze Specjalistyczną Poradnią Wspierania Rozwoju i Terapii w Łodzi – termin realizacji 24 kwietnia 2018 r.

11. Zajęcia warsztatowe z psychologiem p. Ewą Jerzak z firmy szkoleniowej SET dla uczennic klas VII „Anoreksja i bulimia – zaburzenia odżywiania” – termin realizacji 7 i 9 maja 2018 r.

12. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej „Szkoła wobec zjawiska cyberprzemocy”Szkolne obchody Dnia bez papierosa – termin realizacji maj 2018 r.

13. Szkolne obchody Dnia bez papierosa – termin realizacji maj 2018 r.