Promocja zdrowia

Promocja zdrowia w roku szkolnym  2018/2019

 
Hasło roku: "Przemoc to niemoc!"

W tym roku szkolnym poprzez ukierunkowane działania chcemy zmniejszyć częstość występowania niewłaściwych zachowań uczniów wobec koleżanek i kolegów oraz wobec innych osób.

Nie zapomnimy również o zdrowiu psychicznym, bezpieczeństwie, zdrowym odżywianiu oraz zdrowym stylu życia.