Promocja zdrowia

Sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2017/2018


W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 były realizowane różne zadania z zakresu promocji zdrowia, którym głównym celem było: zmniejszenie częstości występowania niewłaściwych zachowań uczniów wobec koleżanek i kolegów (wobec innych osób).
Hasłem przewodnim naszego programu "Jednym głosem dom i szkoła – Stop agresji – głośno woła". Planowe działania prowadzone były podczas zajęć edukacyjnych, wychowawczych, pogadanek we wszystkich klasach oraz przerw śródlekcyjnych, jak i również podczas spotkań z funkcjonariuszami Policji. Działania, które zostały i będą podjęte to:
1. Systematyczne przeprowadzanie tematycznych rozmów, pogadanek, lekcji na zajęciach z wychowawcą. Omawianie sytuacji konfliktowych i sposobów ich rozwiązywania.
2. Zorganizowanie spotkania uczniów (przedstawicieli klas IV - VII) z Dyrektorem – w celu sporządzenia planu działań na nadchodzący rok szkolny 2017/0218
3. Organizacja spotkania uczniów klas VI z funkcjonariuszami Policji - "Odpowiedzialność karna nieletnich".
4. Organizacja kącików sportowych i kącików zainteresowań. Opracowanie regulaminu korzystania z kącików
5. Organizowanie przez uczniów klas IV – VII z pomocą nauczycieli przerw "tematycznych" w wyznaczonych miejscach budynku.
6. Organizacja spotkań uczniów klas I - VII z Rzecznikiem Praw Dziecka Szkoły Podstawowej nr 64.
7. Zorganizowanie warsztatów dla uczniów nt. radzenia sobie ze swoimi emocjami. Klasy VII - "Tolerancja czy jej brak?", Klasy V - "Bezpieczeństwo w sieci".
8. Prowadzenie cyklu zajęć pt. "Savoir- vivre dla dzieci i dorosłych". Czytanie dzieciom fragmentów książki G. Kasdebke "Bon czy ton".
9. Udział klas I – III w programie edukacyjnym "Etyka dla smyka".
10. W kwietniu odbędzie się konkurs klasowy "Dama i dżentelmen klasy".
11. W marcu zostanie przeprowadzony cykl zajęć pt: "Zwierzaki łagodzą obyczaje" – dla klas: I b, VI a i VII c.
12. Wspólne akcje z rodzicami tj. kiermasze, wolontariat – w grudniu został zorganizowany kiermasz bożonarodzeniowy.
13. Zorganizowanie szkolnego tygodnia dobrych uczynków w maju - akcja "Tajemniczy przyjaciel".
14. Zorganizowanie w marcu - "Dnia uśmiechu".
15. Zorganizowanie w czerwcu - "Dnia bez przemocy".
16. Zorganizowanie w czerwcu - Turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły.
17. Dni Bezpiecznego Internetu w szkole w ramach DBI.
18. Prelekcja policjanta na temat cyberprzemocy i konsekwencji prawnych. Obejrzenie filmu "Krąg"
19. W drugim półroczu mają odbyć się warsztaty dla nauczycieli i rodziców –
• "Depresja i choroby psychiczne u dzieci i młodzieży - jak sobie radzić".
• "Komunikacja- jak mówić, słuchać i zachowywać się, by służyło to dzieciom i rodzicom".
• "Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży".

 

VII Tydzień Promocji Zdrowia

28-04-2018
domyślna miniaturka newsa, szary prostokąt
VII Wiosenny Tydzień Promocji Zdrowia w Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie odbywał się 23-27 kwietnia 2018 r. pod  hasłem: "WSPÓLNIE N (...)