Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 64
im. Hansa Christiana Andersena

ul. Anczyca 6
93-262 Łódź

tel./fax 42 643-12-01
e-mail kontakt@sp64.elodz.edu.pl

www.sp64lodz.wikom.pl


 

Dyżury Dyrekcji Szkoły

 
Dyrektor szkoły, mgr Anna Jagielska

           wtorek 10.00 - 11.00

Wicedyrektor szkoły, mgr Teresa Chabrowska

          poniedziałek 14.00 - 15.00
          środa 11.00 - 12.00

Wicedyrektor szkoły, mgr Dorota Kamińska - Stasiak

          czwartek 9.00 - 10.00
          piątek 15.30 - 16.30