Akcja Sprzątania Świata "Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!"

W dniu 8 października  wszystkie klasy 7 i 8 wyszły posprzątać teren przyszkolny oraz okoliczne osiedle i park. Uczniowie, zaopatrzeni w  worki, chwytaki, rękawiczki i ubrani w koszulki akcji "Sprzątanie Świata”, oczyścili teren.
Cieszymy się z podjęcia współpracy z p. Mirą Stanisławską-Meysztowicz (Inicjatorką Akcji w Polsce i założycielką Fundacji Nasza Ziemia). Ten rok to także szczególny - Rok 25-lecia Fundacji Nasza Ziemia.
Dziękujmy uczniom za zaangażowanie!