Przyrodnicze koła zainteresowań

Pierwsze zajęcia w  ramach kół zainteresowań: „ Żyję zdrowo i ekologicznie” i „Młodego Badacza”.

Rozpoczęliśmy  w tym tygodniu spotkania młodych miłośników przyrody z klas 4-8. Podczas zajęć obserwowaliśmy preparaty mikroskopowe, wykonane  samodzielnie. Największe zainteresowanie  wzbudziły preparaty: sierści psa i kota, łuski rybiej, mchu, cebuli czerwonej i białej. Podczas mikroskopowania  pamiętaliśmy o przestrzeganiu zasad BHP.

Nauczyciel przyrody i biologii, Dorota Matuszewska- Temech

Zajęcia przyrodnicze 1 Zajęcia przyrodnicze 2 Zajęcia przyrodnicze 3 Zajęcia przyrodnicze 4 Zajęcia przyrodnicze 5 Zajęcia przyrodnicze 6