Podsumowanie projektu "Modelowanie szkolnymi systemami poradnictwa i orientacji zawodowej"

Występ uczniów klas V c i V d podsumowujący udział w projekcie "Modelowanie szkolnymi / przedszkolnymi systemami poradnictwa i orientacji zawodowej". Podczas realizacji projekty uczniowie poznawali  następujące zawody: listonosz, pielęgniarka, nauczyciel, kucharz, cukiernik, aktor. Zastanawiali się również jakie zawody przestały istnieć i co było tego powodem. W związku z tym naszemu szkolnemu projektowi nadali tytuł "Zawody dawniej i dziś".

Podsumowanie projektu 1 Podsumowanie projektu 2 Podsumowanie projektu 3 Podsumowanie projektu 4 Podsumowanie projektu 5 Podsumowanie projektu 6 Podsumowanie projektu 7 Podsumowanie projektu 8 Podsumowanie projektu 9 Podsumowanie projektu 10