Warsztaty przyrodnicze dla przedszkolaków

Podczas Dnia Otwartego dla przedszkolaków, który odbył się w naszej palcówce 2 kwietnia 2019 r. o godz.17.00 zorganizowano w sali 209 warsztaty dla dzieci.
Warsztaty przyrodnicze prowadziły: p. Dorota Matuszewska- Temech, p. Agnieszka Babiuch, p. Małgorzata Rutkowska.
W czasie zajęć każdy przedszkolak prowadził obserwacje przyrodnicze z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych dostępnych w sali 209: mikroskopów, lup, lornetek.
Uczniowie z klas siódmych pokazali swoim młodszym koleżankom i kolegom:
- najciekawsze zestawy preparatów organizmów zwierzęcych zatopionych w polimalu,
- mini-wystawę prac uczniów naszej szkoły - zielniki, przyrządy do pomiarów pogody,
- działanie modelu płuc człowieka,
- budowę szkieletu człowieka.
Na zakończenie warsztatów każdy gość otrzymał książeczkę "Zielone płuca Łodzi" podsumowującą wszystkie działania w naszej placówce w ramach realizacji projektu edukacji ekologicznej "Powietrza nie zanieczyszczamy, o płuca dbamy".
Koordynator: Dorota Matuszewska-Temech

Warsztaty przyrodnicze 1 Warsztaty przyrodnicze 2 Warsztaty przyrodnicze 3 Warsztaty przyrodnicze 4 Warsztaty przyrodnicze 5 Warsztaty przyrodnicze 6 Warsztaty przyrodnicze 7 Warsztaty przyrodnicze 8 Warsztaty przyrodnicze 9 Warsztaty przyrodnicze 10 Warsztaty przyrodnicze 11 Warsztaty przyrodnicze 12