XVI Łódzki Turniej "Przygoda z przepisami ruchu drogowego"

1 marca 2019r. uczniowie kl. III a wzięli udział w XVI Łódzkim Turnieju "Przygoda z przepisami ruchu drogowego". Chłopcy odpowiadali na pytania dotyczące podstawowych pojęć występujących w prawie o ruchu drogowym, ruchu pieszych, rowerów oraz innych pojazdów, sygnałów i znaków drogowych, wyposażenia roweru, bezpiecznego zachowania się na drodze, podstawowych wiadomości z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Brali również udział
w grach i zabawach zręcznościowych. Po podsumowaniu wszystkich punktów zajęli VI miejsce.
Do konkursu przygotowywała ich p. Izabela Wągrowska
Ogromne gratulacje!

Turniej 1 Turniej 2 Turniej 3 Turniej 4 Turniej 5 Turniej 6 Turniej 7 Turniej 8 Turniej 9 Turniej 10 Turniej 11 Turniej 12 Turniej 13