Wystawa prac przyrodniczych oraz cykl artykułów do poczytania

W dniu 7 lutego podczas zebrań z rodzicami przygotowano  na drugim piętrze przy sali 209 wystawkę  prac wykonanych przez naszych uczniów. Prace powstały w pierwszym półroczu roku szkolnego na zajęciach przyrodniczych, podczas zajęć dodatkowych oraz zostały wykonane przez dzieci w domu. Prace zostały wyeksponowane w trzech grupach tematycznych:
- Modele budowy komórki roślinnej i zwierzęcej
- Prace na konkurs "Do you Kyoto? Czy robisz coś dobrego dla środowiska"
- Przyrządy służące do pomiarów- deszczomierze i wiatromierze.
Z początkiem lutego na drzwiach sali 209 rozpoczęliśmy wywieszanie ciekawych artykułów,  z którymi uczniowie zainteresowani biologią mogą zapoznać się podczas przerw. Cykl "Dowiedz się więcej w oczekiwaniu na wiosnę” rozpoczęliśmy od krótkiego artykułu o układzie odpornościowym, który wymaga szczególnej troski w tym okresie. Oba działania spotkały się z zainteresowaniem uczniów i rodziców.

 Koordynatorki: Dorota Matuszewska –Temech, Małgorzata Witkowska

Artykuł 1 Wystawa 1 Wystawa 2 Wystawa 3 Wystawa 4 Wystawa 5 Wystawa 6