Podsumowanie konkursu plastycznego "Pocztówka z poleskiego - mamy serce do sztuki"

2 grudnia w sobotę w Poleskim Ośrodku Sztuki na ul. Krzemienieckiej 2a odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla łódzkich szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i przedszkoli "Pocztówka z poleskiego - mamy serce do sztuki". Zadaniem konkursowym było wykonanie plastycznej pracy interpretującej hasło "Poleski - mamy serce do sztuki". Wszystkie nagrodzone prace zostały wyeksponowane na pokonkursowej wystawie. Uczennica naszej szkoły Maja Szablewska z klasy III d otrzymała główną nagrodę: udział swojej klasy w wiosennych warsztatach plastycznych na terenie wspomnianego ośrodka oraz upominki plastyczne, by rozwijać swoje pasje artystyczne. Serdecznie gratulujemy wygranej oraz nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu: pani Dagmarze Dembskiej oraz Ewie Broncher - Filipskiej!

Pocztówka z poleskiego 1 Pocztówka z poleskiego 2 Pocztówka z poleskiego 3 Pocztówka z poleskiego 4 Pocztówka z poleskiego 5 Pocztówka z poleskiego 6 Pocztówka z poleskiego 7 Pocztówka z poleskiego 8 Pocztówka z poleskiego 9 Pocztówka z poleskiego 10 Pocztówka z poleskiego 11 Pocztówka z poleskiego 12