„Śladami Karola Scheiblera”

W tym roku szkolnym po raz kolejny uczniowie Naszej Szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjnym „Odkrywcy Łodzi”. Tym razem uczestniczyli w zwiedzaniu jedynego w Polsce muzeum chroniącego zabytki z dziedziny techniki sztuki i kultury filmowej – Muzeum Kinematografii, znajdującym się w dawnym pałacu Karola Scheiblera. Wycieczka zakończyła się spacerem po „Parku Źródliska II” oraz Księżym Młynie – XIX-wiecznym osiedlu robotniczym.

Odkrywcy 1 Odkrywcy 2