Warsztaty dla klas VII - profilaktyka alkoholowa

W dniu 29.09.2017 r. uczniowie klas VII wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez terapeutę uzależnień p. Sławomira Grzegorka - prezesa Fundacji Wsparcia Psychospołecznego "Zielona Przystań". Prelekcja jest częścią programu Profilaktyki Alkoholowej NOE (rekomendowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie) dla dzieci i młodzieży .
W czasie spotkania przekazana została podstawowa wiedzy nt. szkodliwości i konsekwencji zażywania alkoholu oraz procesu uzależnienia, zweryfikowane zostały mity dotyczące używania napojów alkoholowych, a uczniowie przeszli trening asertywnych zachowań - naukę umiejętności odmawiania i radzenia sobie z naciskiem grupy rówieśniczej.
Ponadto poprzez psychodramę uczniowie mogli wcielić się w rolę członków rodziny z problemem alkoholowym, poznać role, jakie przyjmują w nich dzieci oraz konsekwencje tych ról dla dorosłego życia (problem współuzależnienia, Dorosłe Dzieci Alkoholików).
Spotkanie miało charakter interaktywny, a nasi uczniowie stawiali trudne i ważne pytania szukając wspólnie na nie odpowiedzi. Wierzymy, że spotkanie przyczyniło się do promowania zdrowego stylu życia w trzeźwości.
 
 
 
 

Profilaktyki alkoholowa 1 Profilaktyki alkoholowa 2 Profilaktyki alkoholowa 3 Profilaktyki alkoholowa 4 Profilaktyki alkoholowa 5 Profilaktyki alkoholowa 6 Profilaktyki alkoholowa 7 Profilaktyki alkoholowa 8 Profilaktyki alkoholowa 9 Profilaktyki alkoholowa 10 Profilaktyki alkoholowa 11 Profilaktyki alkoholowa 12 Profilaktyki alkoholowa 13 Profilaktyki alkoholowa 14 Profilaktyki alkoholowa 15 Profilaktyki alkoholowa 16 Profilaktyki alkoholowa 17