Wybory do Samorządu Szkolnego

28 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiamy listę kandydatów z klas IV - VII:

Julia Patyk

IV A

Zofia Szczeponik

IV B

Zuzanna Kowalczyk

IV C

Andżelika Woźniak

IV D

Oliwia Witaszek

IV E

Natalia Połeć

V A

Krystian Nowicki

V B

Alina Krokosenko

VI A

Oliwia Kabzińska

VI B

Jakub Osiowy

VI C

Sylwia Klepacz

VII A

Julia Frącczak

VII B

Aleksandra Bartczak

VII C

Julia Molasy

VII D

 O wynikach wyborów poinformujemy na najbliższym apelu. Informacja umieszczona będzie także na stronie naszej szkoły oraz tablicy samorządu.

Kandydaci 1 Kandydaci 2 Kandydaci 3 Kandydaci 4 Kandydaci 5 Kandydaci 6 Kandydaci 7 Kandydaci 8 Kandydaci 9 Kandydaci 10