Regulaminy obowiązujące wczasie zajęć komputerowych - grafiki uczniów klasy IV d i V c

Prace uczniów klasy IV d i V c powstałe w oparciu o Regulamin pracowni komputerowej i Regulamin szkolnych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu dla klas IV - VIII

Regulamin 1 Regulamin 2 Regulamin 3 Regulamin 4 Regulamin 5 Regulamin 6 Regulamin 7 Regulamin 8 Regulamin 9 Regulamin 10 Regulamin 11 Regulamin 12 Regulamin 13 Regulamin 14 Regulamin 15 Regulamin 16