Kodeks postępowania

Zasady obowiązujące uczniów SP 64

 1. Jestem punktualny.
 2. Stosuję zwroty grzecznościowe w stosunku do wszystkich.
 3. Noszę obowiązujący strój, dbam o estetykę wyglądu, nie noszę dużej biżuterii.
 4. W trakcie zajęć wyłączam urządzenia multimedialne.
 5. Do szkoły przychodzę bez telefonu, wyjątek stanowią wycieczki poza miasto.
 6. Po dzwonku na lekcję ustawiamy się przed salą w dwóch rzędach.
 7. Zgłaszam nieprzygotowanie na początku lekcji.
 8. Chęć zabrania głosu uczeń sygnalizuje podniesieniem ręki.
 9. Mówi tylko jedna osoba, pozostałe słuchają.
 10. Koniec zajęć ogłasza nauczyciel.
 11. Zostawiam po sobie porządek – sprzątam swoje miejsce pracy i zabawy.
 12. Posiłek spożywam tylko podczas przerw.
 13. Na terenie szkoły chodzę spokojnie.
 14. Korzystam z rzeczy cudzych tylko za zgoda właściciela, szanuję rzeczy swoje i innych.
 15. Osobiste informacje powierzone przez innych, zatrzymuję dla siebie – z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i życiu.
 16. Mogę zgłosić wychowawcy swoje problem.