Zebrania i konsultacje

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 Termin

 Tematyka spotkań z rodzicami

13/14 września 2017 r.
środa/czwartek

 Organizacja roku szkolnego 2017/2017

15 listopada 2017 r.
środa

Omówienie wyników w nauce i zachowaniu
Sprawy różne.

24/25 stycznia 2018 r.
środa/czwartek

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2017/2018 Omówienie wyników w nauce i zachowaniu
Sprawy różne

14 marca 2018 r.
środa

Omówienie wyników w nauce i zachowaniu
Sprawy różne

16/17 maja 2018 r.
środa/czwartek

Omówienie i przedstawienie przewidywanych wyników w nauce i zachowaniu za II półrocze roku szkolnego 2017/2018
Sprawy różne

Zebrania z rodzicami rozpoczynają się o godz. 17.00 i 18.00.

Konsultacja z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

  • 11 października 2017 r.
  • 13 grudnia 2017 r.
  • 11 kwietnia 2018 r.

 Konsultacje z rodzicami odbywają się w godz. 17.00 – 19.00