Zebrania i konsultacje

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 Termin

 Tematyka spotkań z rodzicami

12/13 września 2018 r.
środa/czwartek

 Organizacja roku szkolnego 2018/2019

17/18 października 2018 r.
środa/czwartek

Omówienie wyników w nauce i zachowaniu.
Sprawy różne.

28/29 listopada 2018 r.
środa/czwartek

Omówienie wyników w nauce i zachowaniu.
Sprawy różne.

23/24 stycznia 2019 r.
środa/czwartek

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2018/2019. Omówienie wyników w nauce i zachowaniu
Sprawy różne

13/14 marca 2019 r.
środa

Omówienie wyników w nauce i zachowaniu.
Sprawy różne

8/9 maja 2019 r.
środa/czwartek

Omówienie i przedstawienie przewidywanych wyników w nauce i zachowaniu za II półrocze roku szkolnego 2018/2019.
Sprawy różne.

Zebrania z rodzicami rozpoczynają się o godz. 17.00 i 18.00.

Konsultacja z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

  • 12/13 czerwca 2019 r.

 Konsultacje z rodzicami odbywają się w godz. 17.00 – 19.00