Dni wolne

PROPOZYCJA DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zgodnie z rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego dyrektor szkoły podstawowej może w danym roku szkolnym ustalić 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 Termin

 Dzień tygodnia

 Rodzaj zajęć

 Godziny

9 października 2018 r.

wtorek

Szkolna gra miejska

zajęcia wychowawczo – opiekuńcze                     

wg harmonogramu

 7:00 – 17:00

2 listopada 2018 r.

piątek

zajęcia wychowawczo - opiekuńcze                     

7:00 – 17:00

21 grudnia 2018 r.

piątek

Jasełka, wigilie klasowe

zajęcia wychowawczo - opiekuńcze                    

wg harmonogramu

 7:00 – 17:00

15,16,17 kwietnia 2019 r.

poniedziałek - środa

Egzamin ósmoklasisty

wg harmonogramu

2 maja 2019 r.

czwartek

zajęcia wychowawczo - opiekuńcze                    

7:00 – 17:00

31 maja 2019 r.

piątek

Święto Szkoły

wg harmonogramu

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 

 

  

Termin główny

 Data

 Dzień tygodnia

 Przedmiot

 Godzina

 Czas trwania

15 kwietnia 2019 r.

Poniedziałek

Język polski

9:00

120 minut

16 kwietnia 2019 r.

Wtorek

Matematyka

9:00

100 minut

17 kwietnia 2019 r.

Środa

Język obcy nowożytny

9:00

90 minut

  

Termin dodatkowy

3 czerwca 2019 r.

Poniedziałek

Język polski

11:00

120 minut

4 czerwca 2019 r.

Wtorek

Matematyka

11:00

100 minut

5 czerwca 2019 r.

Środa

Język obcy nowożytny

11:00

90 minut