Licznik

137138 gości było na naszej stronie.

-609 dni do końca roku szkolnego

Zbiórki surowców wtórnych

Zachęcamy do udziału w akcjach ekologicznych prowadzonych na terenie naszej szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

W roku szkolnym 2019/2020 zbieramy:

  • makulaturę dla firmy LRG
  • plastikowe nakrętki (charakter charytatywny)
  • baterie (szkoła zbiera punkty w ramach akcji "Zbieraj z klasą")
  • elektrośmieci (program edukacyjny "Moje miasto bez elektrośmieci")

Korki, makulaturę, baterie, elektrośmieci można przynosić każdego dnia, gdy szkoła pracuje. Możemy je zostawić:
- przy drzwiach pana konserwatora
- u pań woźnych na parterze
- w klasach 1-3 u wychowawcy klasy
- w klasach 4-8 w sali 209.

Uczniowie klas 1-3 zgłaszają przyniesioną ilość u wychowawcy klasy. Zbiórka ma charakter charytatywny, będzie brana pod uwagę podczas wystawiania ocen z zachowania.

Uczniowie klas 4-8 wpisują przyniesiona ilość w zeszycie zbiórek lub zostawiają kartkę w sali 209 lub przesyłają informację na Librusie.

Uczniowie klas 4-8 otrzymują za selektywną zbiórkę oceny lub punkty za zachowanie w kategorii „aktywność na forum klasy i szkoły” według poniższych kryteriów:

  • Uczeń otrzymuje cząstkową ocenę celującą z formy „aktywność” na przyrodzie, biologii (maksymalnie 3 w półroczu) za przyniesienie: 800 sztuk nakrętek, co odpowiada 2 kg lub 100 kg makulatury lub pięciu elektrośmieci.
  • Uczeń otrzymuje w ramach zachowania za zaangażowanie w zbiórkę surowców wtórnych (jednorazowo w miesiącu ) 1 pkt. Za przyniesienie: reklamówki nakrętek – ok. 200 szt. lub min. 10 kg makulatury lub innych surowców.

 

Koordynator akcji Dorota Matuszewska-Temech