Licznik

134871 gości było na naszej stronie.

-579 dni do końca roku szkolnego

Zwrot podręczników

Prosimy o pilny zwrot podręczników, które dzieci miały wypożyczone w ramach dotacji rządowej. Podpisane książki (imię, nazwisko ucznia, klasa) należy złożyć w sekretariacie szkoły.
Równocześnie informujemy, że zniszczone lub zagubione książki należy odkupić.