Licznik

131886 gości było na naszej stronie.

-532 dni do końca roku szkolnego

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Adres strony systemu rekrutacji:
https://lodzkie.edu.com.pl

 

Harmonogram rekrutacji elektronicznej


13 maja – 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00

- elektroniczne wypełnianie formularza wniosku o przyjęcie do szkoły,
- składanie wydrukowanego z systemu wniosku tylko w szkole pierwszego wyboru,
uwaga: w dniach 23 maja - 31 maja 2019r. odbędą się w szkołach próby sprawności fizycznej, sprawdziany kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych, dwujęzycznych, artystycznych. Wynik podany zostanie w dniu 5 czerwca 2019 r.


21 czerwca - 25 czerwca 2019 r . do godz. 12.00


uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty lub ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (wniosek należy uzupełnić tylko w szkole pierwszego wyboru).


do 18 lipca 2019 r. do godz. 12.00

wydanie przez szkołę zawodową skierowania na badanie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu - kandydatowi z listy zakwalifikowanych.


16 lipca 2019 r. do godz. 12.00

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


16 lipca od godz. 12.00 – 24 lipca 2019 r. do godz. 12.00

potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole przez rodziców lub kandydatów pełnoletnich.


25 lipca 2019 r.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2019/2020

1. W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 uczeń będzie mógł wybrać dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku do uaktualnionego zarządzenia Nr 41/2019 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/02/z41.pdf.

2. Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje i składa tylko w szkole ponadpodstawowej/ ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru.

3. Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydatów.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Łodzi.