Licznik

131887 gości było na naszej stronie.

-532 dni do końca roku szkolnego

Nabór uczestników na miejskie półkolonie

W okresie ferii letnich Miasto Łódź w 46 szkołach lub placówkach oświatowych będzie realizować zajęcia zamknięte w formie półkolonii.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 7 - 17.

Organizatorzy wypoczynku - Szkoły pobierają opłatę za pobyt dziecka w wysokości 10 zł za jeden dzień pobytu, która przeznaczana jest na zapewnienie uczestnikom wyżywieni.

Rekrutacja rozpocznie się 14 maja 2019 roku i prowadzona będzie indywidualnie przez każdą placówkę.


Wykaz Organizatorów Wypoczynku w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich od 24 czerwca do 16 sierpnia 2019 roku